IPA-ISTRA | Međunarodno udruženje policajaca

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Napisao/la  2017-06-09

REDOVNA SKUPŠTINA IPA ISTRA

(0 glasova)

Sukladno Statutu Kluba kao i Zakonu o udrugama održana je redovna skupština Regionalnog kluba IPA ISTRA danas 01.06.2017.  godine u prostorijama PU Istarske s početkom u 16.00 sati.

Na skupštinu se odazvao potrebiti broj članova Kluba, također naglašavamo da je svim članovima poslana elektronička pošta sa pozivom kao i dnevnim redom o vremenu i  mjestu održavanja skupštine.
Skupština je započela s radom u 16.00 sati konstatiranjem da nazoči potreban broj članova te je započeo rad. Nakon uvodnog dijela predsjednik Kluba Loris Kozlevac je zaslužnim članovima iskazao zahvalu za svoj doprinos u radu Kluba i Hrvatske sekcije.  Skupština je nastavila svoj redovan rad usvajanjem predloženog dnevnog reda te rad po istima, a nakon izlaganja, usvojena izvješća o radu Kluba za 2016-2017 godinu, financijska izvješća za 2016-2017 godinu te je također donijet i Program rada Kluba za 2018 godinu te prateći financijski plan Kluba za 2018 godinu. Uredno su dostavljena izvješća nadzornog odbora i suda časti koja su jednoglasno usvojena . Na skupštini su predstavljeni i imenovani novi povjerenici kluba u cilju boljeg i transparentnijeg rada kluba, posebice kontakta sa članovima. Sa zadovoljstvom je napomenuto da je ostvaren očigledan rast članstva, te je u odnosu na prošlu godinu zaprimljeno 85 novih članova, što ukupno sada iznosi 460 aktivnih članova. Pod točkom razno predsjednik Loris Kozlevac je skrenuo pozornost i na predstojeće izlete koji će pravovremeno biti objavljeni za zainteresirane članove.  Skupština je svoj rad završila u 17,15 sati, te se ovim putem zahvaljujemo svim članovima koji su izdvojili malo vremena i nazočili skupštini, a sve ostale pozivamo da sukladno svojim mogućnostima prate rad udruge kao i da se aktivno uključe u sve njene aktivnosti.

Pročitano 840 puta

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6
Više u ovoj kategoriji: « IZLET BRIJUNI

ipa istra

SERVO PER AMIKECO

Pridružite se

Ako još niste član IPA, ovo je idealna prigoda. Stupite u kontakt s nama i postanite član.

Pridruži se

English French German Italian Portuguese Russian Spanish