IPA-ISTRA

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Napisao/la  2017-06-09

REDOVNA SKUPŠTINA IPA ISTRA

(1 Glasaj)

Sukladno Statutu Kluba kao i Zakonu o udrugama održana je redovna skupština Regionalnog kluba IPA ISTRA danas 01.06.2017.  godine u prostorijama PU Istarske s početkom u 16.00 sati.

Na skupštinu se odazvao potrebiti broj članova Kluba, također naglašavamo da je svim članovima poslana elektronička pošta sa pozivom kao i dnevnim redom o vremenu i  mjestu održavanja skupštine.
Skupština je započela s radom u 16.00 sati konstatiranjem da nazoči potreban broj članova te je započeo rad. Nakon uvodnog dijela predsjednik Kluba Loris Kozlevac je zaslužnim članovima iskazao zahvalu za svoj doprinos u radu Kluba i Hrvatske sekcije.  Skupština je nastavila svoj redovan rad usvajanjem predloženog dnevnog reda te rad po istima, a nakon izlaganja, usvojena izvješća o radu Kluba za 2016-2017 godinu, financijska izvješća za 2016-2017 godinu te je također donijet i Program rada Kluba za 2018 godinu te prateći financijski plan Kluba za 2018 godinu. Uredno su dostavljena izvješća nadzornog odbora i suda časti koja su jednoglasno usvojena . Na skupštini su predstavljeni i imenovani novi povjerenici kluba u cilju boljeg i transparentnijeg rada kluba, posebice kontakta sa članovima. Sa zadovoljstvom je napomenuto da je ostvaren očigledan rast članstva, te je u odnosu na prošlu godinu zaprimljeno 85 novih članova, što ukupno sada iznosi 460 aktivnih članova. Pod točkom razno predsjednik Loris Kozlevac je skrenuo pozornost i na predstojeće izlete koji će pravovremeno biti objavljeni za zainteresirane članove.  Skupština je svoj rad završila u 17,15 sati, te se ovim putem zahvaljujemo svim članovima koji su izdvojili malo vremena i nazočili skupštini, a sve ostale pozivamo da sukladno svojim mogućnostima prate rad udruge kao i da se aktivno uključe u sve njene aktivnosti.

Pročitano 2093 puta

socialshare

share on facebook share on linkedin share on pinterest share on youtube share on twitter share on tumblr share on soceity6

ipa istra

SERVO PER AMIKECO

Pridružite se

Ako još niste član IPA, ovo je idealna prigoda. Stupite u kontakt s nama i postanite član.

Pridruži se

English French German Italian Portuguese Russian Spanish